Naar een gepersonaliseerde aanpak van metastatische colorectale kanker CP 1

Met Professor Dr Sebastian Stintzing (Berlin, Germany) - Geaccrediteerd voor artsen: 18031758 (1 punt).

__FILL_ME_OUT__
Lesduur: 60min
Gepubliceerd:
Accreditatie tot:

Om deze les te volgen dient u een account te hebben en moet u zich aanmelden.

Geen account? Registreer u hier.

De vooruitgang van de kennis over metastatische colorectale kanker laat vandaag toe ons te richten op een steeds meer specifieke aanpak van de ziekte. Deze aanpak is namelijk gestuurd door de moleculaire kenmerken van de tumor en door zijn lokalisering, en stelt ons in staat te beslissen over de meest geschikte therapeutische volgende stap, en de keuze van de eerstelijnsbehandeling te optimaliseren